adresa
architekti
realizácia
Rybárska brána 9, Bratislava
Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei
1937

Nájomný a kancelársky dom bývalej Dunajskej banky predstavuje charakteristický príklad moderného mestského paláca. Vypĺňa nárožie mestského bloku v historickom jadre na mieste pôvodnej Rybárskej brány. Má takmer štvorcový pôdorys, jedno podzemné a šesť nadzemných podlaží. Na prízemí je pasáž v tvare písmena L, z ktorej boli prístupné malé obchodné prevádzky, medzi nimi aj bratislavská predajňa Wiener Werkstätte. Podobne ako na staršom obchodnom dome Schön, aj tu architekti pracovali so širokými francúzskymi oknami a so zábradlím z drôteného pletiva, ktoré obom stavbám dávajú charakteristicky vecný ráz. Aj keď objem stavby musel svojim členením reagovať na okolité historické prostredie, priečelia ostali puristicky hladké. Parter roku 1993 prestavali podľa návrhu B. Somoru.

Literatúra:
Fridrich Weinwurm – architekt Novej doby. Katalóg výstavy. Ed. Š. Šlachta. Bratislava, SAS 1993, (nestr.) s. 59.
Dulla, Matúš – Moravčíková, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 393.

Zdroj obrázku: 
Archív hlavného mesta SR Bratislavy