adresa
architekti
realizácia
Detvianska, Bratislava
Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei
1936 – 1937

Kaplnka sa prikláňa ku klasickej tradícii iba svojím usporiadaním – má podobu trojloďovej prevýšenej baziliky. Inak je však dielom prostej funkcionalistickej moderny. Strecha s krížom na vrchole vežičky umiestnenej asymetricky v popredí leží na jednoduchých hranatých stĺpoch, veľké okná osvetľujú jednoducho elegantný vnútorný priestor s hranatou uzáverou. Kaplnka je jedno z posledných diel tejto autorskej dvojice.

Literatúra: 
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 392.

Foto:
Matúš Dulla