adresa
architekti
realizácia
Obchodná 4, Bratislava
Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei
1934

Obchodný dom postavili na mieste dvoch pôvodných domov v zmysle novej regulácie Obchodnej ulice. Jedno podzemné a tri nadzemné podlažia boli vyhradené obchodným prevádzkam a administratíve spoločnosti Siegfried & Max Schön. Na ostatných poschodiach boli, pôvodne len dočasne, umiestnené dvoj- a trojizbové byty. Neskôr sa mal aj do týchto priestorov rozšíriť obchodný dom. Prízemie presvetľovala elipsovitá galéria na prvom poschodí. Vzhľadom na šírku parcely a špecifické požiadavky predajných plôch navrhli architekti železobetónový skelet s dovtedy nebývalým rozponom 14 m. Na plánovanú jednotnú funkciu domu nadväzuje aj puristické priečelie pravidelne rozloženými širokými francúzskymi oknami so zábradlím z drôteného pletiva. V rokoch 1993 – 1994 objekt prestavali podľa projektu J. Bahnu, I. Palča, F. Starého a Ľ. Závodného. Do elipsy galérie vložili schodisko a presklenný výťah. Fasáda ostala v pôvodnej podobe.

Literatúra:
Neuere Arbeiten der Architekten Weinwurm und Vécsei in Pressburg. Forum 5, 1935, s. 105.
Fridrich Weinwurm – architekt Novej doby. (Katalóg výstavy. Ed. Š. Slachta.) Bratislava, SAS 1993, (nestr.) s. 57.
Dulla, Matúš – Moravčíková, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 92, 263, 380.

Foto:
Matúš Dulla