adresa
architekti
staviteľ
projekt a realizácia
Hlboká 1 – 3, Bratislava
Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei
Slovenské stavebné závody, Zemská banka
1933

Pôdorysná koncepcia obytného bloku s 52 bytmi vychádza z podmienok nárožnej parcely a pozostáva z dvoch takmer symetrických sekcií usporiadaných do tvaru roztvoreného písmena H. Na každom poschodí je v rámci sekcie päť dvoj- a trojizbových, pomerne veľkoryso riešených bytov s halou, balkónom alebo lodžiou. Na prízemí bloku je niekoľko menších predajní. Plochá strecha so sprchami slúžila ako rekreačná terasa. Vzhľad obytného bloku je puristicky striedmy až prísny. V členitej zástavbe okolitých mestských víl nepôsobia lapidárne biele objemy vôbec cudzo aj vďaka dômyselnej pôdorysnej organizácii.

Literatúra:
Neuere Arbeiten der Architekten Weinwurm und Vécsei in Pressburg. Forum 5, 1935, s. 109.
Fridrich Weinwurm  architekt Novej doby. Katalóg výstavy. Ed. Štefan Šlachta. Bratislava, SAS 1993, (nestr.).
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 375.

Foto:
Matúš Dulla