súčasné využitie
adresa
architekt
stavitelia
súťaž 
projekt
realizácia

výstavná sála
Hurbanova 11, Žilina
Peter Behrens
Bratia Novákovci, Žigo Wertheimer
1928
1928
1929 – 1931

Synagóga je najpozoruhodnejšia pamiatka európskeho moderného hnutia na Slovensku. Stojí na nepravidelnom a svahovitom nárožnom pozemku, a napriek tomu je jej základná hmota komponovaná symetricky. Prechodné partie objektu sú citlivo upravené terasami a schodiskami. Ústredný priestor bol určený pre 450 mužov a na empore bolo miesto pre 300 žien. Hlavná sála je zaklenutá kupolou s priemerom 16 a výškou 17,6 metra. Výraz budovy tvorí hutný hlavný blok, ktorý členia skupiny úzkych okien so šikmými parapetmi. Horizontálne nízke hmoty predného a zadného vstupu i bočného priečelia dávajú budove dôstojný a vážny charakter. Podporuje ho polguľová hmota klenby. Ostbjekt patrí medzi málo príkladov tých slovenských synagóg, ktoré riešia tradičný stavebný typ prostriedkami modernej funkcionalistickej architektúry, hoci materiálové (kameň) a kompozičné (symetria) prostriedky pripomínajú aj historickú architektúru. Behrensov návrh zvíťazil v súťaži, na ktorej sa zúčastnili aj J. Hoffmann a domáci M. M. Scheer. Po vojne bol pôvodný interiér synagóga prestavaný v duchu socialistického realizmu na spoločenskú sálu PKO (park kultúry a oddychu), neskor bola používaná ako aula Vysokej školy dopravnej v Žiline v osemdesiatych rokoch prešla žilinská synagóga poslednou výraznou prestavbou interiérov ktoré boli adaptované na funkciu kina. V súčasnosti sa pripravuje obnova objektu.

Literatúra: 
Die neue Synagoge in Žilina. Forum 1, 1931, s. 280  282.
EISLER, M.: Die Synagoge in Silein. Menorah 9, 1931, 11, s. 525  531.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1918  1945. Bratislava, Pallas 1971. 186 s.
KRINSKY, Carol Herselle: Europas Synagogen: Architektur, Geschichte und Bedeutung. Stuttgard, Deutsche Verlags - Anstalt 1988, s. 138.
BOŘUTOVÁ, Dana: Neologická synagóga. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1  2, s. 49  53.
FOLTYN, Ladislav: Slovakische Architektur und die tschechische Avantgarde 1918 – 1939. Dresden, Verlag des Kunst 1991. 236 s.
ANDERSON, Stanford: Peter Behrens and a New Architecture for the Twentieth Century. Cambridge 2000. 430 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
DULLA, Matúš: Posledná synagóga: vznik a podoba synagógy neológov v Žiline od Petra Behrensa. Architektúra & urbanizmus 38, 2004, 3 – 4, s. 103 – 120.
Katalóg Zachovaných Synagogálnych objektov Slovenska. Maroš Borský, spolupráca Matúš Dulla. Architektúra & urbanizmus 38, 2004, 3  4, s. 137-172.
BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. Bratislava, Jewish Heritage Foundation  Menorah 2007. 150 s.
PILNÝ, Ivan  SZALAY, Peter  CEBECAUEROVÁ, Daniela: Behrens pod povrchom. Architektúra & urbanizmus 47, 2013, 1 – 2, s. 84 – 105.