adresa
architekti
interiér
projekt
realizácia
Novosvetská 8, Bratislava
Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei
Ernst Schwadron 
1935
1936

„Budova pre svoju jasnú dispozíciu, príkladné využitie terénu, je vzorným riešením rodinnej vily pre zámožnejšie vrstvy." Tak komentoval realizáciu vily časopis Slovenský staviteľ. Vila predstavovala ojedinelý príklad veľkorysého riešenia rodinného bývania v rámci jednej obytnej úrovne. Hlavné vstupné a súčasne obytné podlažie bolo rozčlenené na tri samostatne prístupné časti – obytnú, obslužnú a súkromnú so spálňami členov rodiny. Jednotlivé funkčné časti obytného priestoru členili len posuvné steny či náznaky priečok, a tak spolu vytvárali pôsobivý plynúci celok. Vila sa veľkými horizontálnymi oknami, zimnou záhradou i terasou v prízemí a na strešnom podlaží otvárala do záhrady. Naopak, uličné priečelie, vďaka terénu redukované na jedno podlažie, sa prejavovalo minimálnym množstvom otvorov ako odmietavé a uzavreté. Puristický vzhľad priečelí určovala hladká omietka a drôtené pletivo strešnej terasy. Interiér vily na základe objednávky majiteľa navrhol viedenský architekt Ernst Schwadron. Vila patrí k najveľkorysejším realizáciám moderného obytného konceptu na Slovensku.

Literatúra: 
Rodinný dom v Bratislave. Slovenský staviteľ 7, 1937, s. 134 – 136.
Ein Haus in Bratislava. Forum 7, 1937, s. 6 – 12.
Fridrich Weinwurm – architekt NOVEJ DOBY. Katalóg výstavy. Ed. Š. Šlachta. Bratislava, SAS 1993, s. 59.
Dulla, Matúš – Moravčíková, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 97, 98, 106, 388.

Foto:
Matúš Dulla, Slovenský staviteľ, 1936
Pôdoriys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV