adresa
architekti
staviteľ
projekt
realizácia
Grösslingova 6, Bratislava
Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei
Josef Erdély
1928
1929

Objekt administratívno-obytnej budovy bývalej poisťovne je súčasťou súvislej radovej zástavby Grösslingovej ulice. Z dvojpodlažnej kompaktnej hmoty vyrastá trojkrídlová trojpodlažná nadstavba. Prízemie aj mezanín sú kompaktným pôdorysným útvarom prepojeným s centrálnym trojramenným schodiskom. Pôvodne boli tieto podlažia vyhradené kancelárskym priestorom. Ďalšie tri poschodia majú pôdorys tvaru U, ktorý sa otvára smerom do ulice. Sú tu byty prístupné dvojicou schodísk v zadnej časti objektu. Budova má plochú strechu s výrazne vysunutou doskovou rímsou. Prvé dve podlažia s veľkorysými horizontálnymi okennými otvormi sú obložené travertínom. Jednoduché tradičné okná v obytnej časti domu sú spájané do dvojíc a trojíc. Budova patrí medzi prvé puristické stavby na Slovensku. Vyznačuje sa bezozdobnosťou a prevádzkovou jednoduchosťou spojenou s klasickou noblesou a výtvarnou poetikou blízkou dielu A. Loosa. 

Literatúra:
Neue Bauten der Architekten Weinwurm und Vécsei. Wasmuths Monatshefte fur Baukunst und Städtebau, 15, 1931, s. 449 – 453.
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra česká avantgarda 1918 – 1939. Bratislava, SAS 1993, 238 s., tu s. 85 a 87.
ŠLACHTA, Štefan: Fridrich Weinwurm – architekt Novej doby. Bratislava, SAS 1993, nestránkované, 71 s., tu s. 50.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 91, 92, 350.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Dva modely prijímania moderny v architektúre Slovenska: Fridrich Weinwurm a Christian Ludwig. Architektúra & urbanizmus 40, 2006, 3 – 4, s. 131 – 154.

Foto:
Matúš Dulla
Pôdorys: 
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV