adresa
architekti
projekt
realizácia
Bardejovské Kúpele, Bardejov
Viktor Uhliarik, Jozef Schuster
1967 – 1968
1969 – 1972

Bardejovská kolonáda je prvou kúpeľnou kolonádou na Slovensku. Dokončili ju pri príležitosti 725. výročia založenia kúpeľov. Jej polohu predurčilo päť pôvodných prameňov minerálnych vôd. Voda z prameňov je vyvedená v priebežnom pulte s 12 vývodmi, ktorý je spolu s kioskami a hygienickými zariadeniami uzavretý v zasklenom, klimatizovanom priestore. V piatich apsidách sú umiestnené drevené plastiky Vladimíra Kompánka. Ploché zastrešenie oceľovej konštrukcie s hliníkovým podhľadom nesú tvarované železobetónové stĺpy. Technické prevádzky - akumulácia termálnych vôd a strojovňa vzduchotechniky - sú umiestnené vo vyvýšenom suteréne.

Literatúra:
TURSUNOV, Ch.: Prvá kolonáda. Projekt 14, 1972, 8, s. 6  9.
DULLA, Matúš  MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Foto:
Rajmund Müller