adresa
architekt
stavitelia
projekt
realizácia
Námestie SNP 18, Bratislava
Juraj Tvarožek
J. Berný, A. Kraus
1929
1930 – 1931

Keby sme mali nájsť vo svojej dobe najrevolučnejšiu slovenskú modernú funkcionalistickú budovu, bola by ňou určite Mestská sporiteľňa v Bratislave od Juraja Tvarožka. Postavili ju na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov ako mimoriadne odvážny a zrelý čin a dodnes pôsobí v prostredí budov, ktoré ju obklopujú novátorsky. Architekt sa k tomuto riešeniu priklonil po starších návrhoch s tradičnejším stvárnením fasády. Budova so siedmymi nadzemnými podlažiami a suterénom zaberá celú plochu úzkeho pozemku. Na prízemí prechádza stredom budovy pasáž. Na druhom podlaží je pôsobivá banková hala a kancelárie, vyššie boli kancelárie a byty. Vonkajšiu podobu budovy určujú oceľové profily a opaxitové sklo. Technické riešenie a technológie uplatnené na stavbe, ako je oceľobetónový skelet, zavesená fasáda so sklenou výplňou, dômyselný spôsob zakladania či sklobetónová klenba bankovej haly, patrili v tom období k najprogresívnejším. Mestská sporiteľňa je jednou z prvých budov na Slovensku, kde sa uplatnili charakteristické znaky funkcionalizmu. Avantgardné postavenie diela v kontexte dobovej architektonickej diskusie potvrdila aj dobová tlač, keď v súvislosti s jej uvedením do prevádzky konštatovala: "budúcnosť patrí funkcionalizmu!". Moderná banková budova zaujala aj českého avantgardného fotografa Jaromíra Funkeho, ktorý v tom čase pôsobil ako pedagóg na Škole umeleckých remesiel v Bratislave. Sériu fotografií budovy s modernou vizualitou a diagonálnou kompozíciou uverejnili viaceré dobové periodiká. Koncom 20. storočia budovu niekoľko ráz prestavali. Ostatnú prestavbu dokončili v roku 2018.

Literatúra:
gš - vk: Mestská sporiteľňa v Bratislave. Slovenský staviteľ 2, 1932, 3, s. 69 – 79.
Juraj Tvarožek – Mestská sporiteľňa v Bratislave. Bratislava 1932. 13 s.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1918 – 1945. Bratislava, Pallas 1971. 186 s.
FOLTYN, Ladislav: Slovakische Architektur und die tschechische Avantgarde 1918 – 1939. Dresden, Verlag des Kunst 1991. 236 s.
BARTKOVÁ, Soňa: Mestská sporiteľňa. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 54 – 58.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – STOLIČNÁ, Elena: City Savings Bank. In: Curtain Wall Refurbishment. Eindhoven, 1997. s. 71 – 73.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Ed. Henrieta Moravčíková. Bratislava, Slovart 2005. 182 s. 

Ilustrácie:
Archív Oddelenia architektúry HÚ SAV