adresa
architekti
projekt
realizácia
Kmeťovo námestie 4 a 5, Bratislava
Vladimír Karfík, spolupráca Jozef Harvančík, K. Šafránek, Georgi Tursunov
1955
1955

Otázkou spriemyselnenia bytovej výstavby sa architekt V. Karfík začal zaoberať začiatkom päťdesiatych rokov. Typ BA, ktorý navrhol v roku 1955, postavili za tri mesiace a stal sa prvým montovaným panelovým obytným domom na Slovensku. Podstatou systému BA bola kombinácia predpätého rámu a tenkej steny. Montovaný dom je šesťpodlažná stavba s dvoma komunikačnými jadrami. Na typickom podlaží je šesť dvojizbových bytov (z každého komunikačného jadra sú prístupné tri byty). Nosný systém je priečny. Montážne škáry medzi panelmi sú priznané aj na fasáde. Strojovne výťahov sú vytiahnuté nad strechu a spojené strieškou na stĺpoch. Jediným prejavom doby, ktorá tak rada vyzdobovala, je atika s nenápadnými ornamentami a reliéfy nad vstupmi. (Tie architekt použil už v roku 1946 na trojposchodových obytných domoch v Zlíne.) 

Literatúra:
Architektura ČSR 15, 1956, s. 43.
ŠLACHTA, Štefan: Vladimír Karfík – architekt 20. storočia. Katalóg k výstave. Bratislava, SAS 1992.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
SLABEYOVÁ, Michaela: Architekt Vladimír Karfík – symbol modernej československej architektúry. Architektúra & urbanizmus 42, 2008, 1 – 2, s. 71 – 99.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – TOPOLČANSKÁ, Mária – SZALAY, Peter – DULLA, Matúš – ŠČEPÁNOVÁ, Soňa – TOSCHEROVÁ, Slávka – HABERLANDOVÁ, Katarína: Bratislava, atlas sídlisk. Bratislava, Atlas of Mass Housing. Bratislava, Slovart 2011. 342 s.

Zdroj obrázku: 
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV