adresa
architekt
realizácia
Hurbanova 30, Tornaľa
Zoltán Tornallyai
1926

Rustikálno-secesná vila má podobne ako Koriczanského vila stojaca na protiľahlej strane cesty strmú sedlovú strechu a terčový ornament v štíte. Jej objem je však koncentrovaný do kompaktnejšej figúry s pôvabnou arkádou pred hlavným vstupom. Aj na tomto diele možno sledovať charakteristické motívy národného romantizmu, ktoré pochádzajú od Tornallyaiovho učiteľa K. Kósa. 

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 342.

Foto:
Matúš Dulla