adresa
autori
generálny projektant
investor
generálny dodávateľ
projekt
realizácia
Kamzík, Bratislava
Stanislav Májek, Jakub Tomašák, Milan Jurica, Juraj Kozák, Ján Privitzer 
Spojprojekt Bratislava
Správa rádiokomunikácií Bratislava
Priemstav Bratislava
1965
1967 – 1974

Objekt pre rádioreléové spoje, ktorý je charakteristickým znakom siluety mesta, nahradil starú oceľovú vysielaciu vežu z roku 1956. 200 metrov vysoká konštrukcia v tvare dvoch ihlanov spojených základňami je vztýčená na najvyššom kopci Malých Karpát pri Bratislave. Konštrukčné riešenie pozostáva zo štyroch nosných rebier v rohoch ihlanov, prenášajúcich zaťaženie z podlaží do železobetónového ťahaného jadra kotveného v hranatej základni. Vo výške 506 m. n. m. je známa vyhliadková reštaurácia s otáčavou podlahou. 

Literatúra:
MÁJEK, Stanislav – TOMAŠÁK, Jakub – MRŇA, Ľubomír: Televízna veža v Bratislave. Projekt 33, 1991, 1/2, s. 38 – 41. 
VEBR, J. – NOVÝ, O. – VALTEROVÁ, R.: Soudobá architektura ČSSR. Praha, Panorama 1980. S. 177 – 178.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Foto:
Rajmund Müller