adresa
architekti
generálny projektant
investor
projekt
realizácia
Bajkalská 25, Bratislava
Lumír Lýsek, Lýdia Titlová
DRUPRO, Bratislava
SZSD Bratislava
1969
1972 – 1976

Budova Slovenského zväzu spotrebných družstiev má pôdorys v tvare písmena L. V dlhšom osempodlažnom krídle sú administratívne priestory, v nižšom spoločenské priestory. Na fasáde upútajú výrazne tvarované konzoly z bieleho betónu, ktoré nesú galériu okolo prvého poschodia. Administratívna časť je dispozične dvojtraktová stavba s terasovito uskakujúcimi podlažiami. Sú v nej dve zasadacie sály s kapacitou 230 a 30 miest. Autori navrhli pre stavbu nový typ prefabrikátu – priečku, ktorá nesie slnolamy. Členité priečelia dodávajú architektúre ľahký a optimistický vzhľad.

Literatúra:
ŠLACHTA, Štefan: Viac než iba úžitková architektúra. Administratívna budova Zväzu spotrebných družstiev. Projekt 19, 1977, 10, s. 33 – 37.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 437.

Foto:  
Rajmund Müller