bývalý názov
adresa
architekti
interiér
realizácia
Obvodný národný výbor Bratislava Ružinov
Tomášikova 20, Bratislava
Tibor Gebauer, Ľubomír Titl
Tibor Gebauer
1971

Jeden z prvých realizovaných objektov centra mestského obvodu Ružinov. Mala dve nadzemné a jedno podzemné podlažie. Hlavný vstup do objektu bol na juhovýchodnej strane. Vstupná hala čiastočne zaberala výšku dvoch podlaží. Na prízemí bola zasadacia miestnosť s kapacitou 150 návštevníkov a sobášna sieň s amfiteátrovým sedením (80 miest), vlastným vstupom a predsálím. V jej čelnej strane bol obradný pult. Organ netvoril časť interiérovej výzdoby, bol pred zrakom návštevníkov skrytý. Na poschodí bola nad zasadačkou a sobášnou sieňou sála s kapacitou 300 miest, so stúpajúcou podlahou a stupňovitým horným osvetlením. Dispozícia bola štvortraktová, voľná, zasadacie sály boli umiestnené v samostatnej hmote, vymedzenej nosnými stenami obloženými čiernym mramorom. Táto jednotka bola aj v hmote objektu priznaná šikmou strechou, ktorá vystupovala nad plochú strechu budovy. Celé vstupné priečelie bolo zasklené, zasadené v ráme obvodových múrov a stropných konštrukcií. Budova vo svojej podstate zanikla v dôsledku komplexnej prestavby na sídlo Bratislavskej vysokej školy práva v rokoch 2005 – 2006. 

Literatúra:
GEBAUER, F. – ROKOŠNÝ, Anton – TITL, Ľubomír: ObNV Ružinov. Projekt 15, 1973, 2, s. 18 – 21.
ObNV Ružinov – Bratislava. Architektura ČSR 32, 1973, 2, s. 80 – 81.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1945 – 1975. Bratislava, Pallas 1976. 288 s., tu s. 196, 202.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 228, 435.

Foto:
Matúš Dulla