adresa
architekti
staviteľ
projekt
realizácia
rekonštrukcia a nadstavba
drevená plastika vo vstupnej časti
Jančova 8, Bratislava
Ferdinand Konček, Iľja Skoček, Ľubomír Titl – POSS (Projektová organizácia spoločenských stavieb)
I. etapa Pozemné stavby Košice, II. etapa Ikores
1970 – 1972
1972 – 1975
1995 – 2001
Pavol Binder

Bytový komplex je osadený vo svahu a pozostáva z troch sekcií. Dve majú štvorcový pôdorys a dotýkajú sa štítovými múrmi; s treťou sekciou, obdĺžnikového pôdorysu, sú spojené krčkom obsahujúcim schodisko a výťahovú halu. Bezprostredne v kontakte s Jančovou ulicou sú umiestnené garáže, ktoré tvoria podnož hmotám obytných domov. Samotné domy ustupujú od komunikácie a na strechách garáží sú vytvorené plochy, ktoré slúžili ako malé detské ihriská. Okolie komplexu tvorí upravená záhrada s vloženými viacerými výtvarnými dielami. Obytné domy boli pôvodne trojposchodové, v roku 2001 boli zrekonštruované a nadstavané o jedno podlažie. Uličné južné fasády tvoria nabielo omietnuté balkóny s plnými čelami, ktoré sú pomerne hlboké a v rámci nich ešte časť hmoty budovy ustupuje ďalej dovnútra. Balkóny sú delené výraznými vertikálnymi stenami, čím je vytvorený pravidelný raster, ktorý vyniká v hre svetla a tieňa. 
V bytových domoch sa nachádzajú klasické jednopodlažné byty i mezonetové byty. Podlažia mezonetových bytov neležia nad sebou, ale sú posunuté uhlopriečne a horné podlažie prechádza celou šírkou budovy; každý byt má tri balkóny.
Bytové domy podobného charakteru, od tejto autorskej trojice, sa nachádzajú aj na Bárdošovej ulici v Bratislave. Celkový koncept hmotového členenia obytných domov, ich prijateľná mierka, citlivé osadenie do terénu, práca s verejným či poloverejným priestorom v okolí a výtvarný, takmer sochársky prístup k tvarovaniu hmôt sú v oboch dielach mimoriadne príťažlivé a sú inšpirujúcim príkladom bývania v meste. 

Literatúra:
ANDRÁŠIOVÁ, Katarína: Dva domy v Bratislave. Bytové domy s mezonetmi. ARCH 13, 2008, 2, s. 38 – 39.

Foto:
Rajmund Müller