súčasné využitie
adresa
architekti
projekt
realizácia
Hotel Sorea
Kráľovské údolie 8, Bratislava
Ferdinand Konček, Iľja Skoček, Ľubomír Titl
1960
1963 – 1966

Vo vilovej štvrti vo svahu nad Dunajom stojí budova postavená na účely kultúrnej odborárskej rekreácie. Je rozčlenená na časť spoločensko-stravovaciu (s kapacitou 250 miest), nadväzujúcu zalomenú ubytovaciu časť (pre hostí je tu spolu 75 izieb s balkónmi) a samostatnú časť s bytmi zamestnancov. Pre architektúru sú charakteristické subtílne balkóny, terasy a zasklené fasády. Voľnosť, ľahkosť a transparentnosť robia z tejto stavby jednu z najlepších architektúr svojho obdobia. 

Literatúra:
MATUŠÍK, Ivan: Dom rekreácie v Bratislave. Projekt 8, 1966, 11 – 12, s. 244 – 249.
DULLA, Matúš: Architektúra šesťdesiatych rokov. In: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení. Katalóg výstavy. Ed. Zora Rusinová. Bratislava, SNG 1995, s. 304 – 319.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1945 – 1975. Bratislava, Pallas 1976. 288 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
ANDRÁŠIOVÁ, Katarína: Iľja Skoček. In: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Zborník rozhovorov. Petr Urlich, Petr Vorlík, Beryl Filsaková, Katarína Andrášiová, Lenka Popelová. Praha, Česká technika – nakladatelství ČVUT 2006, s. 260 – 273.

Foto:
Rajmund Müller
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV