adresa
architekti
projekt a realizácia
Klemensova 19, Bratislava
Siegfried Theiss, Hans Jaksch
1920

Budova má tradičný ráz, priečelie členené dekoratívnym rámovaním s malými okennými otvormi. Prevýšený objem uzatvára vysoká manzardová strecha. Prvé dve podlažia zaberali pôvodne kancelárie, na ostatných boli byty. Neskôr celú budovu premenili na administratívne miestnosti, čím dosiahli je pomerne stiesnené a neprehľadné usporiadanie vnútorných priestorov. V súčasnosti v budove sídlia ústavy Slovenskej akadémie vied. Pôvod budovy dodnes pripomína figurálna plastika s motívom baníctva a kováčstva nad portálom. 

Literatúra:
SCHWALM-THEISS, G.: Theiss & Jaksch, Architekten 1907 – 1961.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Foto:
Matúš Dulla