adresa
architekti
projekt
realizácia
Grinava, okres Pezinok
Siegfried Theiss, Hans Jaksch
1924
1931

Jednoloďový kostol halového typu korešponduje s popularizáciou stredovekých sakrálnych stavieb v období rekatolizačných procesov v Rakúsku na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov minulého storočia. Viedenskí architekti S. Theiss a H. Jaksch navrhli jednoduchý objekt, ktorý rozmermi i výtvarným aparátom zodpovedá vidieckemu prostrediu vinohradníckej dediny neďaleko Pezinka. Neogotický, trocha pevnostný výraz dáva stavbe najmä veža s malými priezormi a špicatou ihlanovou strechou vsadenou do vytiahnutých múrov nároží. Podobný motív opakujú aj lizény plochých nedekorovaných priečelí. Strohý interiér s tradičným vyrezávaním drevených trámových stropov a stĺpov empory kontrastne dotvára abstraktná geometrická výmaľba pravouhlej apsidy. 

Literatúra:
MENCLOVÁ, Dobroslava: Evanjelický a. v. kostol v Grinave. Slovenský staviteľ 6, 1936, s. 38 – 40 a 50.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 339.

Zdroj obrázku:
Slovenský staviteľ, 1936