adresa
architekt
staviteľ
projekt
realizácia
Jesenského 9, Bánovce nad Bebravou
Artur Szalatnai
Jozef Čevela
asi 1935
1936

V Bánovciach nad Bebravou postavil architekt pre Dr. Ondreičku funkcionalistický dom s typickými asymetrickými oknami presahujúcimi za roh. Z hlavnej hmoty je vysunutý zasklený vstupný arkier s kameninovými lavicami, ktorý nadväzuje na veľkú halu – pôvodne čakáreň lekára. Voľné schodisko s oblúkovou podestou vystupuje do hornej haly. Objekt je vynikajúco vyváženou architektúrou a radí sa medzi najlepšie autorove diela. V súčasnosti je tu okrem lekárskej ambulancie aj zborový dom evanjelickej cirkvi. 

Literatúra:
Slovenský staviteľ 6, 1936, s. 196.
[SZALATNAI, Artur]: Vidiecke domy pre lekárov. Slovenský staviteľ 8, 1938, s. 15 – 16.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 134, 386.

Foto:
Matúš Dulla
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV