adresa
architekt
realizácia
Kúpeľný park, Trenčianske Teplice
Artur Szalatnai
1931

Subtílny hudobný pavilón kruhového pôdorysu má veľmi jednoduchú podobu. Štíhle stĺpy vyrastajú z nízkej valcovitej podstavy a nesú tenkú kruhovú dosku. Pavilón vytvára maximálne jednoduchú a pritom pôsobivú figúru v centre kúpeľov. 

Literatúra:
Forum 1, 1931, s. 248.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, H. Henrieta – STOLIČNÁ, Elena: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Trenčianske Teplice. Architektúra & urbanizmus 30, 1996, 4, s. XXII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 369.

Foto:
Matúš Dulla