súčasný názov
adresa
architekt
projekt, realizácia
autor rekonštrukcie
rekonštrukcia a nadstavba
Hotel Atrium
Nový Smokovec 42
Igor Svoboda
1966 – 1969
Miroslav Slahučka
2004

Výrazná figúra neuzavretého kruhu lôžkovej časti hotela stojí na masívnych pylónoch. Spoločenská časť tvorí dlhý nízky roh siahajúci až k hlavnej ceste. Architektúra hotela nereflektovala klasické princípy vysokohorskej architektúry a vniesla do prostredia štylizované geometrické motívy neskorej moderny. 

Literatúra:
Park hotel Nový Smokovec. Architektura ČSR 30, 1971, 6, s. 263 – 265.
KRIVOŠOVÁ, Janka – LUKÁČOVÁ, Elena: Premeny súčasnej architektúry Slovenska. Bratislava, Alfa 1990. 200 s., tu s. 123 – 124.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 430.

Foto:
Alexandre Jiroušek