adresa
architekt
dodávateľ stavby
súťaž
projekt
realizácia
Sliač
Rudolf Stockar
Ing. Bedrich Seehoh a spol. Zvolen
1924
I. 1925 – 1929, II. 1932
I. 1927 – 1931, II. 1931 – 1937

Autorom projektu najväčšieho objektu kúpeľov Sliač je pražský architekt Rudolf Stockar, od roku 1915 vedúci ARTEL-u, ktorý vyhral súťaž vypísanú v roku 1924 ministerstvom verejného zdravotníctva. Neskôr Stockar projektoval aj kúpeľné centrum a regulačný plán kúpeľov (1929). Projekt prvej etapy Palace sa musel v roku 1929 prepracovať. Vznikla požiadavka, rozšíriť pôvodne požadovanú reštauračnú a spoločenskú časť ešte o časť hotelovú. Tak vznikol dnešný 240 m dlhý objekt. Medzi spomínanými časťami sa nachádza charakteristické, do priečelí otvorené priečne schodisko, z ktorého sú prístupné kryté kolonády na oboch stranách budovy. Výškový rozdiel terénu je sedem metrov – kolonáda na západnej strane je poschodová, kým na východnej prízemná. V prvej časti, ktorej dominuje vežová nadstavba s nápisom Sliač, je reštaurácia, kaviareň s galériou, vináreň, divadelná a premietacia sála a administratívne priestory. V druhej časti je hotel s 249 izbami – má trojtraktovú dispozíciu a pozostáva zo štyroch krídel, ktoré obkolesujú uzavreté nádvorie. Vežu nad vstupom do hotela nepostavili v uvažovanej výške. Celkovo pôsobí budova ako výrazná horizontála uzatvárajúca komplex kúpeľov na najvyššom bode. Mierne šikmé strechy nie sú z nižších polôh viditeľné a objekt je exemplárnym príkladom modernej a elegantnej, hoci trochu chladnej architektúry. Rudolf Stockar navrhoval aj zariadenie interiéru a úžitkové predmety, napríklad príbory do reštaurácie. 

Literatúra:
STOCKAR, Rudolf: Sliač. Slovenský staviteľ 2, 1932, s. 183 – 193 (obrázky až po s. 197).
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1918 – 1945. Bratislava, Pallas 1971. 186 s.
FOLTYN, Ladislav: Slovakische Architektur und die tschechische Avantgarde 1918 – 1939. Dresden, Verlag des Kunst 1991. 236 s.
KUBIČKOVÁ, Klára: Kúpeľný dom Palace. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 18 – 23.
KUBIČKOVÁ, Klára: Architekt Stockar a kúpele Sliač. Projekt 38, 1996, 2, s. 30 – 33.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Zdroj obrázkov:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV