adresa
architekt
spolupráca
projekt
realizácia
Štrbské Pleso č. 32
Eugen Kramár
Ján Šprlák-Uličný
1967
1969

Architekt koncipoval hotel ako dvojkrídlovú budovu so šikmými strechami, členenú plastickými balkónmi. Podarilo sa tu dodržať úmernú proporciu voči okolitej horskej krajine. Vznikol tak objekt, ktorý patrí k najlepším dielam Eugena Kramára. Harmonicky skĺbil moderné abstraktné princípy s tvarmi horskej stavby. Hotel FIS je kompozícia dvoch mierne pootočených hmôt v tvare pravouhlého trojuholníka spojených zaskleným schodiskovým kŕčkom. Šikmé strechy siahajú až na úroveň terénu. Severnú ubytovaciu časť prestupuje dvojpodlažná hmota spoločenskej, stravovacej a hospodárskej časti, zastrešená plochou strechou. Ubytovacie časti sú dispozičný trojtrakt, konštrukčný systém je murovaný priečny. Celková kapacita je 175 lôžok. 

Literatúra:
Areál zimných športov na Štrbskom Plese. Projekt 11, 1969, 5 – 6, s. 91.
KRAMÁR, Eugen: Architektúra v Tatrách. Projekt 12, 1970, 5 – 6, s. 220 – 227.
Architektonické dielo Eugena Kramára. Katalóg výstavy. Ed. F. Konček. Bratislava, SAS 1991. [36].
ŠLACHTA, Štefan: Profesor Eugen Kramár. Projekt 33, 1991, 3, s. 34 – 37.
DULLA, Matúš: Architektúra šesťdesiatych rokov. In: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení. Katalóg výstavy. SNG, Bratislava 1995, s. 304 – 319.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 201, 232, 429.
DULLA, Matúš: Ľahká mimobežnosť moderny a tradície. Zvláštne /či/ obyčajné polstoročie architektúry na Slovensku: 1939 – 1989. S. 123 – 157. In: Architektúra Slovenska. Impulzy a reflexia. Katalóg výstavy. Ed. Adolph Stiller, Štefan Šlachta. Wien, Verlag Anton Pustet 2003. 204 s.
ŠLACHTA, Štefan: Neznámi známi. Bratislava, SAS 2004, 240 s., tu s. 94, 95.
Lyžiarsky areál. DOCOMOMO národný register: Slovensko. Architektúra & urbanizmus 40, 2006, 3 – 4, s. XV.

Foto: 
Alexander Jiroušek
Pôdorys:
Projekt, 1970