adresa
architekt
spolupráca
návrh
realizácia
Štrbské Pleso
Eugen Kramár, Ján Šprlák-Uličný
Valér Pobeha
1965 – 1967
1966 – 1969

Vo slovenskej časti Vysokých Tatier, ktoré sú od roku 1947 národným parkom, sa už v tridsiatych rokoch minulého storočia uskutočnili majstrovstvá sveta v klasických lyžiarskych disciplínach. Pre majstrovstvá roku 1970 postavili dva skokanské mostíky s kritickými bodmi 70 m a 90 m a areál  pre dojazdy klasických bežeckých disciplín. Stojí tesne vedľa Štrbského plesa (nadmorská výška 1 500 metrov), cez ktoré v zime vedú aj bežecké trate. Súčasťou mostíkov je rozhodcovská veža a hľadisko s kovovými tribúnami. Do areálu je zakomponovaný hotel FIS. Architektúra vyniká odvážnou konštrukciou a šikmými dynamickými tvarmi a je pozoruhodným príkladom neskorej moderny šesťdesiatych rokov v Československu. Charakteristické šikmé a kryštalické formy reagujú na účel stavieb i prostredie, ale súčasne na dobové architektonické tendencie. Prvý raz sa tu na jednom mieste spojil dojazd bežeckých a skokanských disciplín do jedného celku. Pre vysoké kvality nazvali novinári komplex Areálom snov.

Literatúra:
Areál zimných športov na Štrbskom Plese. Projekt 11, 1969, 5 – 6, s. 91.
KRAMÁR, Eugen: Architektúra v Tatrách. Projekt 12, 1970, 5 – 6, s. 220 – 227.
KRIVOŠOVÁ, Janka – LUKÁČOVÁ, Elena: Premeny súčasnej architektúry Slovenska. Bratislava, Alfa 1990, 200 s., tu s. 145.
Architektonické dielo Eugena Kramára. Katalóg výstavy. Ed. F. Konček. Bratislava, SAS 1991. [36].
ŠLACHTA, Štefan: Profesor Eugen Kramár. Projekt 33, 1991, 3, s. 34 – 37.
DRAHOVSKÝ, Martin – BÉL, Alexander: Architekt Ján Šprlák-Uličný. Martin, Neografia 1995.
DULLA, Matúš: Architektúra šesťdesiatych rokov. In: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení. Katalóg výstavy. SNG, Bratislava 1995, s. 304 – 319.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 199, 428.
DULLA, Matúš: Ľahká mimobežnosť moderny a tradície. Zvláštne /či/ obyčajné polstoročie architektúry na Slovensku: 1939 – 1989. S. 123 – 157. In: Architektúra Slovenska. Impulzy a reflexia. Katalóg výstavy. Ed. Adolph Stiller, Štefan Šlachta. Wien, Verlag Anton Pustet 2003. 204 s.
ŠLACHTA, Štefan: Neznámi známi. Bratislava, SAS 2004, 240 s., tu s. 94, 95.
Lyžiarsky areál. DOCOMOMO národný register: Slovensko. Architektúra & urbanizmus 40, 2006, 3 – 4, s. XV.

Foto: 
Alexander Jiroušek
Situácia:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV