adresa
autori
interiér
statika
projekt
realizácia
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Vladimír Dedeček, Rudolf Miňovský
Jaroslav Nemec
Karol Mesík, Jozef Bučko, Ľudovít Farkaš, Jozef Poštulka
1956 – 1960
1961 – 1966

Výstavba školy (založenej v roku 1955) sa už od konca päťdesiatych rokov pripravovala na území bývalého letiska na ľavom brehu Nitry. Na voľnom rovinatom území využili pavilónový systém zástavby s výhodným uvoľnením dispozície, prepojením so zeleňou, prehľadnosťou a diferenciáciou prevádzky i etapovitosťou výstavby. Priebežná spojovacia chodba vedie k šošovkovitej aule s tenkostennou klenbou s priemerom 36 m. Aula má kapacitu 600 miest a leží na horizontálnej podnoži spolu s deväťpodlažnou budovou (rektorát a teoretické katedry) a sedempodlažnými pavilónmi (agronomický, zootechnický a technologický s pitevňami). Tie sú riešené ako dispozičný trojtrakt s pracoviskami katedier na južnej a s cvičebňami a laboratóriami na severnej strane. Samostatne stojí chemický pavilón a pavilón rádioizotopov. Architektonický vzhľad veľmi dobre zodpovedá ľahkosti a uvoľnenosti architektúry konca päťdesiatych rokov. Samostatné tvarové figúry šošovkovitej auly, jednotlivých pavilónov i kompozícia tvarových doplnkov priečelí pripomínajú centrum hlavného mesta Brazílie, ktoré vznikalo v tom istom čase. Komplex univerzity patrí medzi najlepšie diela svojej doby na Slovensku.

Literatúra:
ANTAL, Ján: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Projekt 7, 1965, 5, s. 98 – 101.
KARFÍK, Vladimír: Areál vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre – Letisko. Architektura ČSSR, 1968, 2, s. 99 – 106.
DEDEČEK, Vladimír: Landwirtschaftliche Hochschule in Nitra. DBZ, 1973, 12, s. 150 – 153.
KUSÝ, Martin – ŠPALDOŇ, V. – DEDEČEK, Vladimír: Areál Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Projekt 30, 1988, 10, s. 10 – 14.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 199.
DULLA, Matúš: Ľahká mimobežnosť moderny a tradície. Zvláštne (či) obyčajné polstoročie architektúry na Slovensku: 1939 – 1989. Architektúra Slovenska. Impulzy a reflexie. Katalóg výstavy. Ed. Adolph Stiller, Štefan Šlachta. Wien, Verlag Anton Pustet 2003, s. 139 – 140.
ŽALMAN, Peter: Dni architektúry 2004 a tvorba Vladimíra Dedečka, pohľad späť. Projekt, 2004, 3, s. 32 – 34.
Architektúra na Slovensku stručné dejiny. Ed. Henrieta Moravčíková. Bratislava, Slovart 2005, s. 157.
SZALAY, Peter: Architekt Vladimír Dedeček. Architektúra & Urbanizmus 39, 2005, 3 – 4, s. 135.
SZALAY, Peter: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Technologický a objemový experiment v štýle neskorého moderizmu. Architektúra & urbanizmus 41, 2007, 3 – 4, s. 31 – 45.
Vysoká škola poľnohospodárska. DOCOMOMO národný register: Slovensko. Architektúra & Urbanizmus 40, 2006, 3 – 4, s. XVII.

Foto:
Ján Sláma, Rajmund Müller