adresa
architekt
projekt
realizácia
Česká 5 a 10, Bratislava
Karel Seifert, Pavel Smetana
1927
1929

Seifertov a Smetanov návrh vyšiel víťazne z architektonickej súťaže, ktorej sa zúčastnili viacerí významní architekti, ako Josef Marek či A. Balán s J. Grossmannom. Je jedným z prvých príkladov úspešného uplatnenia funkcionalistického princípu pavilónovej zástavby. Komplex škôl pozostáva z dvoch identických budov dievčenskej a chlapčenskej školy, ktoré sú radené za sebou a z vily riaditeľov oboch škôl. Školy aj vila majú tri nadzemné podlažia. Dispozícia oboch školských budov je založená na pôdoryse tvaru T. Hlavná časť, ktorá je symetrická podľa osi vstupu, je dispozičným trojtraktom (učebne, chodba, šatne). Na ňu nadväzuje o pol podlažia posunutá jednotraktová časť s telocvičňou a kresliarňou. Obe krídla sú spojené prostredníctvom vnútorného dvojramenného schodiska. Vila s bytmi riaditeľov škôl je jednoduchou prizmatickou stavbou s plochou strechou. Vnútorné priestory sú usporiadané tradične na základe pravouhlej osnovy. Komplex budov tohto školského areálu má jednoduchú funkcionalistickú formu. Strešné terasy a ich prestrešenie, markízy nad vstupmi, systém lodžií, kruhové okná ako aj veľké plochy sklobetónu približujú budovy estetike Buhausu.

Literatúra:
Stavba 6, 1927 – 1928, s. 81.
Foltyn, Ladislav Slovenská architektúra 1918 – 1938 a česká avantgarda. Bratislava, SAS 1993.
Šlapeta, Vladimír: Českí architekti na Slovensku 1918 – 1938. Projekt 22, 1980, 8, s. 6 – 19.
Dulla, Matúš – Moravčíková, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 113, 344.

Zdroj obrázku:
Pamiatkový úrad, Bratislava
Foto:
Mtúš Dulla
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV