adresa
architekt
projekt
realizácia
Hlavná 4, Pribinova 2, Košice
Alexander Skutecký
1937
1938 – 1939

Architekt mal v dobe navrhovania poisťovne dostatočné množstvo skúseností s komponovaním veľkých celkov a jej deväťpodlažný vežový objekt je toho brilantným dôkazom. Sebavedomo sa týči v nároží košického hlavného námestia, kde bol až do druhej polovice 20. storočia najvýraznejším moderným domom. Členitý objem graduje zo šiestich podlaží základnej hmoty na spomínaných deväť v nárožnej veži. Dvojpodlažný parter, obložený leštenými travertínovými platňami, sa do ulice otvára veľkými okennými otvormi a v kombinácii s dlhými lodžiami nižšieho krídla ozvláštňuje inak puristicky striedmu fasádu. Budova poisťovne sa radí k najlepším dielam A. Skuteckého. 

Literatúra:
PRIATKOVÁ, Adriana: Architektonické osobnosti medzivojnového obdobia Košíc. In: Architektúra a končiace sa storočie. Zborník referátov. Ed. Matúš Dulla. Bratislava, ÚSTARCH SAV  FA STU – SAS 2000, s. 23 – 34.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1918 – 1945. Bratislava, Pallas 1971, 186 s., tu s. 108.
DULLA, Matúš  MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 398.