adresa
architekt
realizácia
Fraňa Mojtu 1, Nitra
Oskar Singer
1935

Sociálnodemokratický robotnícky kultúrny dom má jednoduchú kubickú podobu s výrazným asymetrickým riešením vstupného priečelia. Vstup je na nároží za trojicou stĺpov, ktoré nesú plnú stenu západnej fasády architektonicky oživenú iba balkónom nad vstupom. Na fasáde pôvodne bola nástenná maľba, ktorej autorom bol Mihály Biró. Na prízemí sa nachádzali kancelárie, čitáreň a byt domovníka, na poschodí prednášková sála s javiskom. V súčasnosti je ku kultúrnemu domu pristavaný ďalší objekt, vstup a čisté priečelie sú čiastočne zmenené a maľba už neexistuje. 

Literatúra:
SINGER, Oskar: Über das Bauen in Provinz. Forum 8, 1938, s. 176 – 185.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – STOLIČNÁ, Elena: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Nitra. Architektúra & urbanizmus 32, 1998, 3 – 4, s. LXXXVIII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 384.

Zdroj obrázku:
Forum, 1938
Foto:
Matúš Dulla