adresa
architekt
realizácia
Štetinova 1, 3, 5, Bratislava
Klement Šilinger
1922

Dom je pravdepodobne jeden z najlepších príkladov architektovho narábania s prvkami rondokubizmu. Kompozícia vybudovaná na tradičných historických princípoch tu tvorí základ na uplatnenie dynamických portálov, ihlanovitých hlavíc, kruhových terčov i konštruktivistických balkónov. Výtvarné pôsobenie takto rozhýbanej plochy fasády K. Šilinger ešte umocnil sýtymi farbami. Pre toto obdobie architektovej tvorby je charakteristická aj masívna manzardová strecha.

Literatúra:
HAMMEROVÁ, Henrieta: Klement Šilinger a architektúra rondokubizmu. Pamiatky a príroda 19, 1988, 2, s. 16 – 19.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 66, 327.

Foto:
Dušan Firák