adresa
architekt
projekt a realizácia
Kalinčiakova 5, 7, Bratislava
Klement Šilinger
1931

Bytový dom na Kalinčiakovej ulici postavili ako náhradné bývanie pre obyvateľov vysťahovaných z chatrčí na pozemku Walterskirchen pred stavbou obytného komplexu Avion. Dom tvorí roh ulice, pokračuje v jej fronte a dotvára uličný blok i veľký vnútorný dvor. Byty, prístupné z pavlačí, sú malé 1- až 2-izbové s elementárnym príslušenstvom. Pavlače spolu so schodiskovými telesami tvoria na uličnom priečelí domu výtvarne pôsobivú dynamickú figúru. Pôvodne bol objekt v expresívnej bielo červenej farebnosti, ktorá ešte podporovala kontrast subtílnych bielych pavlačí na masívnom červenom pozadí domu. Dvorová fasáda je, naopak, až banálne puristická. Pavlačový dom s náhradnými bytmi je jediným realizovaným príkladom Šilingerovej funkcionalistickej tvorby bytových domov.

Literatúra:
Šilinger, Klement: Obytný dom na Kalinčákovej ulici. Nová Bratislava, 1931, 3, s. 63.
Kresák, F.: Klement Šilinger – profil architekta. Projekt 24, 1982, 10, s. 51 – 53.
Šlachta, Štefan: Klement Šilinger – priekopník modernej architektúry na Slovensku. Príroda a spoločnosť, 1987.
Dulla, Matúš – Moravčíková, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 107, 109, 366.

Foto:
Matúš Dulla