súčasný názov
adresa
architekti
staviteľ
projekt
realizácia
Gymnázium V. P. Tótha
Malá Hora 3, Martin
Bohuslav Fuchs, Klement Šilinger, Ladislav Rado
Hlavaj, Palkovič, Uličný
1931 – 1936
1936 – 1940

Zrelé funkcionalistické dielo, ktoré stojí na terénnej terase vedľa novej budovy Slovenského národného múzea. Pôdorysne má tvar písmena L. Hlavné krídlo má tri poschodia. Chodba pozdĺž hlavného priečelia má horizontálne okná rozdelené na hornú časť (vyklápaciu a vetraciu) a dolnú časť (sklobetónový pás). Táto úprava dodáva priečeliu charakteristický funkcionalistický vzhľad spolu s kruhovými oknami a sklobetónovými výplňami, ktoré sú na vysunutej hmote schodiska a hygienických zariadení. Neskôr (1966 – 1967) na schodisku umiestnili vitráže od V. Stašíka a L. Záborského. Gymnázium malo 20 učební a primerané vybavenie vrátane telocvične a miestnosti na pobyt vidieckych žiakov. Prvé projekty pochádzajú od známeho brnianskeho architekta Bohuslava Fuchsa, neskôr s ním spolupracovali bratislavskí architekti Klement Šilinger a Ladislav Rado. Pôvodné projekty údajne spracoval aj Dušan Jurkovič, ale sa nezachovali.

Literatúra:
KLIMEŠ, O.: Novostavba štátneho reálneho gymnasia v Turčianskom Sv. Martine. Slovenský staviteľ 10, 1940, s. 153 – 156.
ŠLAPETA, Vladimír: Českí architekti na Slovensku 1918  1938. Projekt 22, 1980, 8, s. 6 – 19.
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918 – 1939. Bratislava, SAS 1993, 238 s.
HLAVAJ, J.: Martin. Stavebný obraz mesta. O výstavbe Martina do roku 1960. Bratislava, SAS 1994, 185 s.
ŠLACHTA, Š. – HAVIAR, T.: Martinské gymnázium. Architektúra & urbanizmus 30, 1996, 4, s. 231 – 234.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s.

Zdroj obrázku:
Matica slovenská
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV