adresa
architekt
projekt, realizácia
Mierové námestie 4, Trenčín
Ferdinand Silberstein
1934 – 1937

Budova mestskej (v súčasnosti Slovenskej) sporiteľne stojí blízko radnice. Ukazuje, ako ďaleko sa dostala architektúra za krátke obdobie možno iba jedného roka, ktorý delí ich projekty. Sporiteľňa má charakteristickú ľahkosť Silbersteinovej architektúry. Štvordielne okná sú lemované tenkým travertínovým ostením. Z travertínu je aj obklad parteru. Budova do bočnej Farskej uličky mierne zahýba. Pôvodne bolo v suteréne budovy kino. Hlavná hala je pomerne malá, v úzadí so zaujímavým travertínovým zábradlím. Priečelia obnovovali roku 1998.

Literatúra:
Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Skalica. Architektúra & urbanizmus 33, 1999, 3 – 4, s. CV – CXXVIII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 142, 384.

Zdroj obrázkov:
Trenčianske múzeum v Trenčíne