adresa
architekt
staviteľ
projekt
realizácia
M. Rázusa 1, Trenčín
Ferdinand Silberstein
Ing. Strebinger
1932
1937

Ferdinand Silberstein projektoval veľa domov v novej štvrti Sihoť, ktorá bola najrozsiahlejším rozšírením Trenčína v medzivojnovom období a patrila k najväčším moderným urbanistickým činom. Na hlavnom nároží pri ceste zo stredu mesta stojí pôvodne dvojkrídlová budova obchodnej akadémie. Hranolová skladba hmôt vstupného nárožia a čisté funkcionalistické stvárnenie priečelí zaraďuje objekt k architektonicky najvýraznejším svojej doby v meste. Dispozične je škola usporiadaná ako tradičný dvojtrakt s učebňami smerujúcimi na hlavné uličné fasády. Chodba kratšieho krídla je priestrannejšia. Neskôr školu dostavali a blok zo zadnej strany uzavreli.

Literatúra:
Neuere Bauten von Arch. Ing. Ferd. Silberstien. Forum 8, 1938, s. 27 – 34.
DULLA, Matúš et all.: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Skalica. Architektúra & urbanizmus 33, 1999, 3 – 4, s. CV – CXXVIII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s.
Osudy Silvanovcov / The Silvan Story. Ed. S. Silvan a K. Kubičková. Bratislava, SNM, Múzeum židovskej kultúry 2002, 88.

Foto:
Matúš Dulla
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV