súčasný názov
adresa
architekt
staviteľ
súťaž
projekt
realizácia
Mestský úrad
Mierové námestie 2, Trenčín
Vojtěch Šebor
Jozef Švidroň
1932
1933
1933 – 1934

Budovu mestského úradu, predtým mestského domu, navrhoval Šebor do prostredia historického jadra mesta, na najvýznamnejšie mestské námestie. V rámci železobetónového skeletu rozvinul jednoduchý dispozičný trojtrakt. Vstupné priestory tvorí štylizované modernistické podlubie, z ktorého sa vstupuje do širokej vstupnej chodby a schodiskovej haly. Na prvom poschodí úradu sa nad vstupnými priestormi nachádza zasadacia sieň s prevýšenými francúzskymi oknami orientovanými do námestia. Vonkajšie pôsobenie mestského úradu je založené na klasicizujúcej symetrickej kompozícii.

Literatúra:
DULLA, Matúš: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Trenčín, Nové Mesto Nad Váhom, Skalica. Architektúra & urbanizmus 33, 1999, 1 – 2, s. CXIV.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 376.

Zdroj obrázku:
Trenčianske múzeum
Foto:
Matúš Dulla