súčasný názov
adresa
architekt
súťaž
projekt
realizácia
nadstavba
prestavba
Dexia banka
Hodžova 11, Žilina
Michal Maximilián Scheer
1928
1928 – 1930
1930 – 1931
1949
1998

Budova finančných úradov stojí na zužujúcej sa rohovej parcele a jej pôdorys pozostáva z dvoch krídel, ktoré tesne sledujú uličnú čiaru. Na nároží je polvalcové presklené schodisko, ktoré tvorí dominantu objektu. Pripomína niektoré realizácie sovietskych konštruktivistov. Pôvodne štvorpodlažnú budovu neskôr nadstavali o jedno podlažie. V objekte sú kancelárske priestory rozvrhnuté dispozične veľmi racionálne tak, že obe krídla majú jednoduchú dvoj- dokonca niekde iba jednotraktovú dispozíciu. Stavba patrí k najlepším dielam architekta Scheera a objavuje sa na nej preňho charakteristická jednoduchosť a ľahkosť.

Literatúra:
Architekt Scheer. Nová architektúra na Slovensku. Ing. architekt Maximilián Scheer, Žilina. Časť vybraných prác jeho architektonických tvorieb v dobe od 1927 – 1932. Ed. Štefan Zongor. Bratislava – Wien – Trieste, Nakl. Waldes 1932. 70 s.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1918 – 1945. Bratislava, Pallas 1971. 186 s.
FOLTYN, Ladislav: Slovakische Architektur und die tschechische Avantgarde 1918 – 1939. Dresden, Verlag des Kunst 1991. 236 s.
Michal Maximilián Scheer – architektonické dielo. Katalóg. Ed. Klára Kubičková. Bratislava, SNG, SAS 1993. 36 s.
ZAJKOVÁ, Anna: Finančný palác. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 70 – 73.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta H. – STOLIČNÁ, Elena: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Žilina. Architektúra & urbanizmus 30, 1996, 3, s. X.
KUPKOVIČ, Ľudovít: Finančný palác PKB v Žiline. Projekt 40, 1998, 1, s. 50 – 51.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Zdroj obrázkov: 
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV