adresa
architekt
projekt
realizácia
Národná 27, Žilina
Michal Maximilián Scheer, spolupráca V. Ponechal
1946
1947

Štvorpodlažný obchodný dom stojí v historickej uličnej štruktúre. Vstup do objektu zvýrazňujú veľkoplošné výkladné skrine. Telo stavby, odsadené od parteru, odzrkadľuje v plnej miere požiadavky funkcionalistickej estetiky. Na fasáde sa striedajú pásy keramického obkladu a kovových priebežných okien. Objekt je zastrešený plochou strechou. Skeletová konštrukcia umožňovala veľkorysé riešenie predajných plôch na princípe voľného pôdorysu.

Literatúra:
Michal Maximilián Scheer. Architektonické dielo. Katalóg výstavy. Ed. K. Kubičková. Bratislava, SNG 1993, 36 s., tu s. 12 a 29.
Dulla, Matúš – Moravčíková, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 410.

Foto: 
Matúš Dulla
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV