adresa
architekti
projekt
realizácia

Ursínyho 1, Račianska 33, Americká 1, 2, Sibírska 16, 29, Ľubľanská 1, 2, Ukrajinská 10, Bratislava
Dušan Jurkovič, Josef Pacl
1923
1924

Architektúra Legiodomov je typickým predstaviteľom oficiálnej bytovej výstavby v prvých rokoch Československej republiky. V areáli je 9 nájomných a 9 rodinných domov. Ich kompozícia je založená na klasických princípoch. Domy majú výraznú podnož, členité telo a ukončené sú sedlovou strechou. Ich architektonická forma, tvaroslovie i farebnosť sú blízke v tom čase obľúbenému rondokubizmu.

Literatúra:
BOŘUTOVÁ – DEBNÁROVÁ, Dana: Dušan Samo Jurkovič. Bratislava, Pallas 1993, 251 s., tu s. 152.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 72, 329.

Zdroj obrázku: 
Spolok architektov Slovenska, Bratislava