adresa
architekt
generálny dodávateľ
projekt
realizácia
Ružinovská 10, Bratislava
Albert Ščepán
Pozemné stavby n.p. Bratislava 
1965 –1967
1966 – 1972

Budova polikliniky stojí obďaleč hlavnej cesty pri neveľkom jazere. Dostatok voľného miesta umožnil rozvinúť tri trojtraktové, dobre fungujúce krídla v tvare písmena Y. Kompozične rovnocenné priečelia so súvislými pásmi okien na seba nadväzujú plynulým konkávnym prehnutím.

Literatúra: 
SCHUSTER, J.: Poliklinika Ružinov. Projekt 14, 1972, 8, s. 17 – 19.
KRIVOŠOVÁ, Janka – LUKÁČOVÁ, Elena: Premeny súčasnej architektúry Slovenska. Bratislava, Alfa 1990. 200 s., tu s. 133.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 429.

Foto:
Rajmund Müller