adresa
autor
realizácia
Krčméryho 15, Bratislava
Ružička
1934 – 1935

Ružička (krstné meno sa nepodarilo zistiť), bratislavský staviteľ českého pôvodu, si postavil dom v záhradnej štvrti mesta, ktorá sa v tom čase začala zapĺňať vilkami strednej vrstvy. Kultivovaný biely dom so znakmi vyspelej funkcionalistickej architektúry presahuje bežný štandard lokality. Dve podlažia obdĺžnikového pôdorysu obsahujú dva byty s detailne premyslenou prevádzkou. Hmota prízemia je voči poschodiu mierne zasunutá. Kompozícia priečelí vychádza z funkcií vnútorného priestoru. Okná sa odlišujú nielen tvarom a veľkosťou, ale i systémom otvárania. Pozoruhodným znakom je mohutná trapéza na plochej streche, ktorá mala opticky korigovať nižšiu hmotu domu s okolitými stavbami.

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 382.
DORICOVÁ, Slávka: Rodinny dom v bratislavskej architektúre 1918 – 1939. Vybrané príklady. Architektúra & urbanizmus 36, 2002, 3 – 4, s. 87 – 104.