adresa
architekt
staviteľ
projekt, realizácia
Moyzesova 3, Topoľčany
Eugen Rosenberg
Rudolf Medek
1934

Podľa projektov Eugena Rosenberga postavili v jeho rodných Topoľčanoch spolu tri domy. Jeden z nich bola iba malá nevýrazná stavba, ktorá je v súčasnosti už na nepoznanie prestavaná, avšak ďalšie dva z nich sú architektonicky významnejšie. Stoja blízko vedľa seba a sú to vily. Výraznejšia a členitejšia z nich je vila Dr. Mokrého. Predstavuje jednoduchý hranolový objem s dvojposchodovou prednou časťou a prízemným zadným krídlom. Architekt ju projektoval počas svojho pražského pobytu a premietol do nej funkcionalistický názor vtedajšej pražskej avantgardy. Výstavba vily bola uskutočnená v priebehu niekoľkých mesiacov (približne máj až október 1934). Moderná vila s čistým slohovým prejavom citlivo nadväzuje na okolie a architektonicky staršie mestské prostredie. Je len minimálne prestavaná, zachovaná je aj väčšia časť pôvodného vstavaného interiéru. Dodnes je vila významným prvkom Topoľčian, je stále nazývaná Mokrého vila a patrí potomkom doktora Mokrého. 

Literatúra:
ŠLAPETA, Vladimír: Neznámý Rosenberg. Architekt 37, 1991, 15, s. 4.
POWERS, A.: In the line of development: FRS Yorke, E. Rosenberg and C. J. Mardall to YRM, London, RIBA Heinz Gallery 1992, 108 s.
Topoľčany vo vrstvách vekov. Dejiny mesta do polovice 20. storočia. Ed. Egon Wiedermann. Topoľčany, 1997.
JURKOVIČ, Peter: Pamiatková ochran diel funkcionalizmu a socialistického realizmu. In: Architektúra a končiace sa storočie. Zborník. Ed. Matúš Dulla, Bratislava, SAS, ÚSTARCH SAV, FA STU 2000, s. 180 –189.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, s. 143, 381.
KRAMÁRIKOVÁ, Janka: Československý červený kríž a vila doktora Mokrého v Topoľčanoch – prvé realizované návrhy v tvorbe architekta Eugena Rosenberga. ...a ďalšie jeho projekty na Slovensku. Projekt 48, 2006,  3, s. 72 – 75.
Vila Dr. Mokrého. DOCOMOMO národný register: Slovensko. Architektúra & urbanizmus 40, 2006, 3 – 4, s. XIX.

Foto:
Matúš Dulla