adresa
architekt
spolupráca
projekt
realizácia
odhalenie

Bradlo, Brezová pod Bradlom
Dušan Jurkovič
J. Pacl, F. Krupka, F. Faulhammer
1919 – 1926
1927 – 1928
23. 9. 1928

V komplexe Jurkovičovej pamätníkovej tvorby zaujíma Štefánikova mohyla na Bradle zvláštne postavenie. Je výsledkom pietnej myšlienky autora zvečniť pamiatku veľkého, jemu blízkeho človeka. Scéna Štefánikovho pohrebu, ktorú Jurkovič pripravil na tomto mieste, zdá sa byť priamym predchodcom mohyly nielen obsahom, ale aj formálnym usporiadaním výzdoby. Tento, zrejme veľkolepý obrad, si sám autor cenil "ako svoj najväčší a najodvážnejší umelecký čin". Jurkovičova kompozícia je primárnym uchopením priestoru, nie umeleckým vypreparovaním absolútneho tvaru. Vo výtvarnej podobe mohyly vrcholí architektovo tvorivé obdobie vojenských cintorínov v západnej Haliči. Niektoré z nich do istej miery mohylu anticipujú: centrálna kompozícia, kulminácia hmôt v strede kompozície, jednoduchosť tvarov, nahrubo opracované kamenné kvádre, ako aj zmysel pre detail a spracovanie materiálu. Mohyla generála a jeho sprievodu (ktorý tvorili traja talianski letci G. Mancinelli Scotti, U. Merlini a G. Aggiusti) citlivo ovláda mohutný chrbát Bradla a dotvára ho ako stredoveký hrad. Na rozdiel od neho má však skôr horizontálny ráz pripomínajúci praveké či staroveké stavby. Vrchol kompozície tvorí tumba so štyrmi pylónmi. Napriek tomu, že pamätník vybudovali pre jedného z mála ozaj slávnych Slovákov, nie je namyslene exkluzívny, ale prostý, priamy, vnútorne bohatý a inšpirujúci.

Literatúra: 
JURKOVIČ, Dušan: Mohyla Dr. M. R. Štefánika na Bradle. Praha, Státní nakladatelství 1929.
ŽÁKAVEC, František: Dílo Dušana Jurkoviče – kus dějin československé architektury. Praha, Vesmír 1929. 332 s.
JURKOVIČ, Dušan: Mohyla M. R. Štefánika na Bradle. Architektura ČSR 7, 1948, s. 33.
BOŘUTOVÁ-DEBNÁROVÁ, Dana: Dušan Samo Jurkovič. Bratislava, Pallas 1993. 252 s.
MORAVČÍKOVÁ H., Henrieta: Mohyla na Bradle v kontexte stredoeurópskej pamätníkovej tvorby. In: Dušan Jurkovič. Katalóg výstavy. Ed. Dana Bořutová, Matúš Dulla, Anna Zajková. Bratislava, SAS 1993, s. 100 – 108.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 56, 57, 58, 340.
Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika. DOCOMOMO národný register: Slovensko. Architektúra & urbanizmus 40, 2006, č. 3 – 4, s. XXIV.

Foto: 
Alexander Jiroušek