adresa
architekt
projekt
realizácia
Röntgenova 24, Bratislava
Desider Quastler
1931
1932

Dom je typickým predstaviteľom obecnej sociálnej výstavby v prvej Československej republike. Jednoizbové byty so základným vybavením sú prístupné zo spoločnej pavlače. Hladká biela fasáda a nepravidelné rozmiestnenie okenných otvorov posúvajú dom smerom k purizmu. Dvorová časť objektu s presklenými pavlačami má konštruktivistický ráz. Napriek viditeľne nízkemu rozpočtu bol štvorpodlažný objekt v pôdorysnom tvare písmena L dôstojnou obytnou architektúrou. 

Literatúra:
Erläuterung zu den Projektierten Gemeinschaftshäusern mit Kleinstwohnungen. Forum 1, 1931, s. 58 – 59.
MORAVČÍKOVÁ, H. Henrieta: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 2 – 3, s. XL.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 368.

Foto:
Matúš Dulla