adresa
architekt
realizácia
Barónka 3, Bratislava-Rača
Eduard Praschag
1943

Dvojkrídlová budova bola strediskom miestnych vinohradníkov a kultúrnym domom nemeckej menšiny v Rači. Podľa pôvodného návrhu mala stáť v centre skupiny rodinných domov vidieckeho typu postavených pre nemeckých usadlíkov. V suteréne boli priestory na spracovanie a uskladnenie vína, prízemie slúžilo na spoločenské účely. Na poschodí a v podkroví boli kancelárie a obytné miestnosti. "Nemecky" podfarbená výtvarná charakteristika sa opiera o schodiskovú podnož, arkády s klenákom vo vrchole oblúka, strmú sedlovú strechu s množstvom drobných vikierov, balkóny s plným zábradlím a nárožia spevnené rustikou.

Literatúra:
STOLIČNÁ, Elena: Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 4, s. 162 – 176.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 409.

Foto:
Matúš Dulla