adresa
architekti
generálny projektant
investor  
projekt
realizácia
prestavba
výtvarné diela 

Tomášikova 14, Bratislava
Ján Bahna, Ľubomír Mihálik, František Kalesný, Pavol Čížek, Peter Minarovič
ŠPÚO OZ Bratislava
Domáce potreby Bratislava, MO SSR
1975 – 1978
1978 – 1984
1998
R. Langer, I. Meluzin

Obchodný dom Ružinov bol prvou stavbou na Slovensku, na ktorej sa prejavili vplyvy postmodernizmu vo vstupnej hale s historizujúcimi portálmi. Obchodný dom je skonštruovaný z typizovaného železobetónového skeletu, ktorý predurčil jeho základný tvar, proporcie odstupňovania hmôt i priečelie (betónové prvky prierezu v tvare U na bočných fasádach sú z tohto konštrukčného systému). Objekt bol určený pre viacero obchodných firiem, ktoré sa delili o jeho priestory. Najpozoruhodnejšou je však vstupná hala. Tu sa architektovi J. Bahnovi (v spolupráci s keramikom R. Langerom) podarilo realizovať historizujúce vstupné portály postmoderným spôsobom. Skombinoval ich s kovovou konštrukciou krovu a skupinou eskalátorov. Hala výrazne pôsobí v prostredí fádneho modernistického sídliska svojimi typicky mestskými atribútmi a dokázala úspešne uviesť na Slovensko architektonický postmodernizmus.

Literatúra:
DULLA, Matúš: Prvá lastovička nových prístupov. Obchodný dom Ružinov v Bratislave. Projekt 27, 1985, 3, s. 14 – 16.
FERUS, Viktor: Pocta portálu. Výtvarný život 1985, 6, s. 11 – 13.
DULLA, Matúš: Architekt Ján M. Bahna. Bratislava, Meritum 1995. 32 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 240, 241, 255, 264, 446.

Foto:
Rajmund Müller