adresa
architekt
statika
konštrukcie
projekt
realizácia
Trnavská 29, Bratislava
Jozef Chovanec
Jozef Poštulka
Imrich Vaško
1958
1959 – 1962

Športová hala na Pasienkoch je prvou veľkou športovou halou, ktorú zrealizovali konštrukčne progresívnou technológiou (statik Jozef Poštulka). Na slovenské podmienky tu bol adaptovaný princíp, ktorý použil v roku 1948 Matej Nowicky na štadióne v Raleigh. Laná, ktoré tvoria zastrešenie, sú uložené v dvoch na seba kolmých smeroch a vytvárajú plochu v tvare hyperbolického paraboloidu. Zavesená je na dvoch parabolických železobetónových oblúkoch a prekonáva rozpon 73,5 x 67,5 m. Lanová konštrukcia zastrešenia je hlavným nositeľom architektonického výrazu. Hoci podstata originálnosti tejto stavby spočíva v technickej inovatívnosti jej lanovej konštrukcie, architektovi sa podarilo povýšiť technické riešenie na vysokú výtvarnú úroveň. Spojenie techniky nevyhnutne masívnych nosných rámov so subtílnou a elegantnou fasádou, prehľadnosť, vzdušnosť a harmónia vnútorných priestorov, robí z tejto stavby jedno z najlepších diel domácej architektúry prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov.

Literatúra:
Športová hala v Bratislave. Projekt 3, 1957, 7, s. 2.
ČERVEŇ, Jozef: Športová hala v Bratislave. Projekt 4, 1962, 11 – 12, s. 235 – 238.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1945 – 1975. Bratislava, Pallas 1971. 286 s.
CHOVANEC, Jozef – POŠTULKA, Jozef – ŠLACHTA, Štefan – VOJTKOVÁ, Viera: Športová hala na Pasienkoch v Bratislave. Projekt 33, 1991, 1 – 2, s. 34 – 37.
KRIVOŠOVÁ, Janka – LUKÁČOVÁ, Elena: Premeny súčasnej architektúry Slovenska. Bratislava, Alfa 1990. 200 s.
DULLA, Matúš: Architektúra šesťdesiatych rokov. Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení. Katalóg výstavy. Ed. Zora Rusinová. Bratislava, SNG 1995. s. 305 – 319.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20.storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s.
DULLA, Matúš: Ľahká mimobežnosť moderny a tradície. Zvláštne (či) obyčajné polstoročie architektúry na Slovensku: 1939 – 1989. Architektúra Slovenska / Architektur Slowakei. Katalóg výstavy. Ed. Adolph Stiller a Štefan Šlachta. Viedeň, Verlag Anton Pustet 2003, s. 123 – 157.
Športová hala Pasienky. DOCOMOMO národný register: Slovensko. Architektúra & urbanizmus 40, 2006, 3 – 4, s. XIV.

Zdroj obrázkov:
Archív SAS, A Press
Pôdorys:
Projekt, 1962