súčasný názov
adresa
architekt
projekt
realizácia
Stredná zdravotnícka škola M. R. Štefánika
Malá Hora 5, Martin
Jan Pacl
1922
1923 – 1926

Budova Štefánikovho ústavu, v súčasnosti stredná zdravotnícka škola, stojí na návrší nad mestom. Je vybudovaná na symetrickom trojosovom pôdoryse s nevýraznými bočnými krídlami. Hlavný nástup od centra mesta vedie cez monumentálne kamenné exteriérové schodisko a k objektu sa prichádza cez parkovo upravenú záhradu. Vlastný vstup lemuje portikus, nad ktorým je balkón s balustrádou a dvojicou súsoší. Zadný vstup do budovy je v telese hlavného dvojramenného schodiska, ktoré je umiestnené v osi objektu a mierne vystupuje z hmoty hlavného krídla. Fasáda budovy je hladká, výrazne členená horizontálnymi pásmi vo výške okenných otvorov. Vyrovnaný monumentálny výraz objektu zodpovedá oficiálnej architektúre prvej Československej republiky. 

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 330.

Foto:
Matúš Dulla