adresa
architekt
projekt
realizácia

Hodonínska 44, Bratislava
Ferdinand Milučký
1962  1963
1967  1968

Krematórium leží na úpätí malokarpatských svahov v riedkom lese, ktorý tvorí vertikálny kontrast s jeho vodorovnými líniami. Od vchodu do areálu stúpa ku krematóriu dlhý oblúkový chodník. Celý komplex je komponovaný s veľkým citom pre krajinu a na umiestnenie architektúry do nej. Vlastná stavba je sústavou pozdĺžnych stien, ktoré vymedzujú základné vnútorné priestory. Priečne steny sú celozasklené. Z hlavnej obradovej sály je pôsobivý priehľad do lesa so starými stromami. Technická prevádzka je sústredená do suterénu. Areál dotvára totemová Kompánkova plastika na hlavnej lúke, travertínová Uhrova socha pred hlavnou sálou, Tóthova socha Smútok v urnovom háji a Milučkého pohrebisko významných predstaviteľov. Krematórium je koncipované v duchu prostej severskej moderny a patrí k najlepším dielam povojnovej architektúry na Slovensku. Od roku 2003 je národnou kultúrnou pamiatkou.

Literatúra:
PALUŠ, Karol: Projekt krematória v Bratislave. Projekt 5, 1963, 11 – 12, s. 252 – 255.
DOHNAL, Vlastimil: Prvé krematórium na Slovensku. Projekt 10, 1968, 8, s. 188 – 193.
TATARKA, Dominik: Milučkého krematórium a pár slov o výtvarnej kultúre. Kultúrny život 23, 1968, 28, s. 1 a 6.
BELLUŠ, Emil: Krematórium v Bratislave. (Kritická úvaha.) Výtvarný život 14, 1969, 7, s. 8 – 13.
Architekt Ferdinand Milučký. Katalóg výstavy. Ed. Matúš Dulla. Bratislava, SAS 1991. 100 s.
DULLA, Matúš: Architektúra šesťdesiatych rokov. In: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení. (Katalóg výstavy.) Bratislava, SNG 1995, s. 304 – 319.
FRAMPTON, Kenneth – QUINAN, Zhang: World Architecture 1900 – 2000: A Critical Mosaic. Wien, New York, Springer Verlag 1999.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Ed. Henrieta Moravčíková. Bratislava, Slovart 2005. 182 s.
ANDRÁŠIOVÁ, Katarína: Ferdinand Milučký. In: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Zborník rozhovorov. Petr Urlich, Petr Vorlík, Beryl Filsaková, Katarína Andrášiová, Lenka Popelová. Praha, Česká technika – nakladatelství ČVUT 2006, s. 250 – 259.
Krematórium a urnový háj. DOCOMOMO národný register: Slovensko. Architektúra & urbanizmus 40, 2006, 3 – 4, s. XVIII.

Foto: Ján Sláma
Pôdorys: Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV