adresa
architekt
staviteľ
súťaž
projekt
realizácia
Kremeľská 2, Bratislava-Devín
Josef Nowotný
Martin Oravec
1934
1934 – 1935
1935 – 1936

Josef Nowotný navrhol budovu štátnej ľudovej školy na základe víťazstva v súťaži v roku 1934. Objekt pozostáva z troch výškovo rozdielnych pravouhlých krídel. Nad hlavným vstupom je umiestnená široká markíza, ktorá sa opiera o najvyššie stredné krídlo a o susedné najnižšie krídlo. Na fasádach sú rôzne typy okenných otvorov osadené jednotlivo alebo v skupinách. Architektúra školy v Devíne dokumentuje hmotové a výtvarné princípy funkcionalizmu s regionálnymi črtami. 

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, H. Henrieta – STOLIČNÁ, Elena: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Bratislava IV. Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 2 – 3, s. XXXVI.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 383.

Foto:
Elena Alexy