adresa
architekt
spolupráca
staviteľ (dodávateľ)
návrh
realizácia
socha na cintoríne
dvojdielna plastika pri vstupe (1982)
Zelený dvor 1, Košice
Pavol Merjavý
Ing. Rusňák, Ing. Gajdoš, Ing. Pekarčík, ss. Dömötör, Onufer
Pozemné stavby, n. p., Košice
1972 – 1975
1975 – 1981
akad. soch. Ján Máthé
akad. soch. Mária Bartuszová

Krematórium s urnovým hájom sa nachádza v severovýchodnej časti katastra Košíc, v rovinatom lesnatom prostredí, v blízkosti diaľnice Košice – Prešov. Objekt je navrhnutý ako pevná horizontálna línia vložená do krajiny, s dominujúcou prevýšenou hmotou obradovej siene. Dojem zemitej masívnosti, inak neveľkého diela, podporuje vysoká strešná atika, pokrytá hliníkovým profilom a múry obložené kamennými kockami. Kompozičným akcentom je výtvarne poňatý vysoký komín. Do prízemného objektu sa vstupuje z priestrannej terasy, mierne vyvýšenej nad terénom. Jej ústredný bod tvorí plastika guľového tvaru, nadväzujúca na hlavný vstup. Po pravej strane od vstupu sa nachádza menšia rozlúčková miestnosť. Prevýšená obradová sieň má kompozičnú os kolmú na os celého objektu. Sieň sa celozasklennou čelnou stenou otvára do exteriéru, čím sa prírodná scenéria stáva javiskom pohrebného obradu. Tento svoj filozofický koncept architekt ešte umocnil osadením vysokej kamennej stély za sklenenú stenu a pokračovaním interiérovej dlažby a sčasti i bočných stien do exteriéru. Naľavo od krematória sa rozprestiera urnový háj a cintorín. 

Literatúra:
MERJAVÝ, Pavol: Krematórium a nový cintorín v Košiciach. Projekt 22, 1980, 6, s. 45 – 46.
KRIVOŠOVÁ, Janka – LUKÁČOVÁ, Elena: Premeny súčasnej architektúry Slovenska. Bratislava, Alfa 1990, 200 s., tu s. 180.