adresa
architekt
projekt
realizácia
Tatranská Lomnica 63
Pavol Merjavý
1965 – 1967
1967 – 1969

V duchu prostej moderny, využívajúcej prírodné materiály na expresívne pôsobenie, navrhol Pavol Merjavý v Tatranskej Lomnici múzeum Tatranského národného parku. Objekt pozostáva z horizontálnej vstupnej časti s administratívou a zasadačkou a sedlovou strechou zastrešenej expozičnej časti s trojuholníkovým prierezom a drevenou konštrukciou. Trojuholníkový štít obrátený do hlavného priečelia je štrukturalizovaný obkladom z okrúhliakov a doplnený plastikou Juraja Bartusza. Jednoduchá geometrická skladba a harmonická kompozícia a prehľadné vnútorné usporiadanie robí z tejto architektúry jednu z charakteristických tatranských stavieb. 

Literatúra:
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1945 – 1975. Pallas, Bratislava 1976. 286 s.
PECHAR, Josef: Československá architektura. Odeon, Praha 1979. 474 s.
DULLA, Matúš: Architektúra šesťdesiatych rokov. In: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení. Katalóg výstavy. Ed. Zora Rusinová. Bratislava, SNG 1995, s. 304 – 319.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Foto:
Alexander Jiroušek